Zespół
01_GM.jpg

Grzegorz
Modzelewski

Biegły Rewident,
Managing Partner
02_KM.jpg

Krzysztof
Modzelewski

Doradca podatkowy,
Senior partner
03_TM.jpg

Tomasz
Modzelewski

Doradca podatkowy,
Partner
11_LD

Łukasz
Dachowski, LL.M.

Radca prawny,
doradca podatkowy
Partner w von Zanthier & Schulz
04_LB.jpg

Łukasz
Bocianiak, LL.M.

Doradca podatkowy,
Senior tax manager
05_DD.jpg

Dorota
Dąbrowska

Specjalista
do spraw kadr i płac
06_JK.jpg

Joanna
Krzywnicka

Główna księgowa
07_MK.jpg

Magdalena
Kwaśniewska

Główna księgowa
08_BS.jpg

Beata
Skrzypa

Główna księgowa
09_RS.jpg

Renata
Ślesicka

Główna księgowa,
Doradca podatkowy
01_GM.jpg

Grzegorz
Modzelewski

Biegły Rewident,
Managing Partner
02_KM.jpg

Krzysztof
Modzelewski

Doradca podatkowy,
Senior partner
03_TM.jpg

Tomasz
Modzelewski

Doradca podatkowy,
Partner
11_LD

Łukasz
Dachowski, LL.M.

Radca prawny,
doradca podatkowy
Partner w von Zanthier & Schulz
04_LB.jpg

Łukasz
Bocianiak

Doradca podatkowy,
Senior tax manager
05_DD.jpg

Dorota
Dąbrowska

Specjalista
do spraw kadr i płac
06_JK.jpg

Joanna
Krzywnicka

Główna księgowa
07_MK.jpg

Magdalena
Kwaśniewska

Główna księgowa
08_BS.jpg

Beata
Skrzypa

Główna księgowa
09_RS.jpg

Renata
Ślesicka

Główna księgowa,
Doradca podatkowy
MGI Modzelewski Sp. z o.o. Sp. k.
KRS 0000713590, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
REGON 141174570, NIP 525-24-11-679
MGI Modzelewski Tax Sp. z o.o.
KRS 0000630213, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
REGON 365071282, NIP 701-06-00-745
MGI Modzelewski Sp. z o.o.
KRS 0000804229, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
REGON 384377856, NIP 701-09-45-303